Direct advies? Stuur een mail...

Asbest op Nederlandse daken


Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben volgens het onderzoek er acht de asbestdaken op woningen in kaart.

Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben volgens het onderzoek er acht de asbestdaken op woningen in kaart. Veel grote gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen en of dit gevaarlijk is voor de omwonenden, blijkt uit een enquête van het televisieprogramma Kassa onder de vijftig grootste gemeenten in Nederland.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman in het programma.

Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld.

bron: Nu.nl / Vara Kassa

Datum: 05-02-'17

Terug naar overzicht